Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta (HE 156/2018 vp; EV 107/2018 vp)

HE 156/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tuomas Kaivola, Neuvotteleva virkamies p.029 5342366
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti hyväksyy yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan ja vahvistaa lain tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen