Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2018 vp; EV 113/2018 vp)

HE 31/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150230
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen