Hallituksen esitys OM/2018/197

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

HE 302/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150230
Asia
Esityksen mukaan ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta olisi tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille nykyisen kuuden tunnin asemesta vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Myös ehdotettua määräaikaa myöhemmin tehtyä ilmoitusta voitaisiin nykyiseen tapaan pitää pätevänä, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotettu ilmoittamisajan muutos turvaisi nykyistä paremmin poliisin mahdollisuudet huolehtia yleisten kokousten häiriöttömästä kulusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen