Oikeusministeriön asetus

« Raha-asiainvaliokunta 28.12.2018 10.30

Oikeusministeriö

Tuomioistuinlain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Merja Muilu, Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5150200

Asia
Asetuksella tarkistettaisiin rahan arvon muutosta vastaavasti oikeudenkäyntimaksuja, joiden suuruudesta on säädetty tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä. Oikeudenkäyntimaksuja korotettaisiin 0–4 prosenttia.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Oikeudenkäyntimaksujen ehdotettujen korotusten vuoksi tuomioistuinten tulot kasvaisivat arviolta noin 200.000 euroa vuodessa, jos asiamäärät pysyvät edellisten vuosien tasolla. Tuomioistuinmaksutulot kirjataan valtion talousarvion momentille 12.25.10 (Tuomioistuintulot).

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.