Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2019/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eroon varautumisesta lentoliikennesektorilla

U 104/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342138
Asia
Euroopan komissio antoi lentoliikenteestä kaksi asetusehdotusta 19 päivänä joulukuuta 2018 osana pakettia, jolla varaudutaan Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksettomaan eroon Euroopan unionista. Asetuksilla säädettäisiin väliaikaisiksi tarkoitetuista toimenpiteistä Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, jos EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei ole erosopimusta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella pyritään turvaamaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset peruslentoyhteydet EU-eron jälkeen ja tunnustamaan vastavuoroisuuden pohjalta lentoliikenteen luvat ja hyväksynnät. Ehdotus takaisi osapuolten lentoyhtiöille oikeuden lentää toisen osapuolen ilmatilan yli, tehdä teknisiä välilaskuja toisen osapuolen alueelle muista kuin liikennöintiin liittyvistä syistä ja oikeuden operoida suoria säännöllisiä ja ei-säännöllisiä kansainvälisiä matkustaja- ja rahtilentoja tai näiden yhdistelmiä Iso-Britannian ja EU:n välillä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen