Valtioneuvoston asetus OM/2019/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Maarit Leppänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150276
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 8 kohtaan lisätään Keski-Pohjanmaan maakunta. Keski-Pohjanmaan maakunta kuuluu käräjäoikeuksien yleisen tuomiopiirijaon mukaan Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Maakunta on kuitenkin jäänyt uupumaan Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvien maakuntien luettelosta valtioneuvoston asetuksessa käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa. Lisäämällä maakunta 1 §:n 8 kohtaan korjataan asetuksessa oleva virhe. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019 samaan aikaan käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa annetun valtioneuvoston asetuksen kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen