Arviomäärärahan ylitys OKM/2019/7

« Raha-asiainvaliokunta 28.2.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Arviomäärärahan ylitys momentilla 29.01.29 (Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot, Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot)

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Pasi Rentola, Talouspäällikkö p.+35 8295330211
Asia
Ehdotus vuoden 2018 talousarvion momentin 29.01.29 (Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot, Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittämisestä 2 320 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu virastojen ja laitosten ennakoitua suuremmista arvolisäveromenoista.
Esitys
Puollettaneen
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta