Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2019 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta (HE 251/2018 vp, EV 246/2018 vp)

HE 251/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Heini Huotarinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150127
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansalaisaloitelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 kesäkuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen