Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2019 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 239/2018 vp; EV 247/2018 vp)

HE 239/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150396

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hallintolain muuttamisesta, lain julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja lain maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.