Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2018 vp; EV 220/2018 vp)

HE 177/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen
Esittelijä
Kirsi Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150438
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen