Valtioneuvoston asetus UM/2019/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Lähetystöneuvos p.029 5350038
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehty sopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 1 huhtikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen