Tilinpäätöksen vahvistaminen TEM/2019/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtiontakuurahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Inkalotta Nuotio-Osazee, Hallitussihteeri p.+35 8295047051
Asia
Valtioneuvosto vahvistaisi valtiontakuurahaston tilinpäätöksen ajalta 1.1.2018 – 31.12.2018. Rahaston toimintavuoden suoriteperusteinen tulos on 4.254.360,47 euroa ylijäämäinen. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt tilinpäätöksen 5.2.2019 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen 14.2.2019.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa valtiontakuurahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen