Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma STM/2019/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.) (EK 39/2018 vp; KAA 4/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Inka Hassinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163187
Asia
Eduskunta on hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020 kevätistuntokaudella. Tässä yhteydessä on selvitettävä vakuutuslääkäreiden lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen