Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2019/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Oikeusministeriö

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Mika Risla, Hallitussihteeri p.029 5150190
Asia
Valtionsyyttäjä Jorma Äijälä on pyytänyt eroa tuomarinvalintalautakunnan syyttäjiä edustavan varajäsenen tehtävästä 1.2.2019 lukien eläkkeelle jäämisen vuoksi. Valtakunnansyyttäjä on nimennyt tuomarinvalintalautakunnan syyttäjiä edustaviksi varajäsenehdokkaiksi valtionsyyttäjä Ritva Sahavirran ja valtionsyyttäjä Tom Laitisen.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää valtionsyyttäjä Jorma Äijälälle eron tuomarinvalintalautakunnan syyttäjiä edustavan varajäsenen tehtävästä 21.3.2019 lukien ja nimittää hänen seuraajakseen valtionsyyttäjä Ritva Sahavirran 21.3.2019 alkaen tuomarinvalintalautakunnan 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio