Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/218

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta (HE 279/2018 vp; EV 274/2018 vp)

HE 279/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530552
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain osakesäästötilistä ja lain Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen