Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/219

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 305/2018 vp; EV 276/2018 vp)

HE 305/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen
Esittelijä
Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530399
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen