Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/205

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2019 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp – EV 259/2018 vp)

HE 320/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Eduskunta on 20. helmikuuta 2019 perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt eduskunnan vastaukseen sisältyvän lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta merkittäväksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen