Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 55/2018 vp; EV 310/2018 vp)

HE 55/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen

Esittelijä
Suvianna Pato-Oja, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488379

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa, lain poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.