Sopimuksen hyväksyminen LVM/2019/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun sekä edellä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk), IBC-säännöstöön (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk), vuoden 1994 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed Craft, 1994), vuoden 2000 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed Craft, 2000), IMDG-säännöstöön (International Maritime Dangerous Goods), vuoden 2008 IS-säännöstöön (International Code on Intact Stability, 2008) sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään vuoden 2008 IS-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Katja Viertävä, Hallitusneuvos p.029 516001
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 97. istunnossaan marraskuussa 2016 päätöslauselman MSC.411(97) sekä 99. istunnossaan toukokuussa 2018 päätöslauselmat MSC.436(99), MSC.438(99), MSC.439(99), MSC.440(99), MSC.441(99), MSC.442(99), MSC.443(99) ja MSC.444(99). Päätöslauselmilla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) liitteen II-1 ja IV lukua sekä SOLAS-yleissopimukseen liittyvää IGC-säännöstöä, IBC-säännöstöä, vuoden 1994 HSC-säännöstöä, vuoden 2000 HSC-säännöstöä, IMDG-säännöstöä, vuoden 2008 IS- säännöstöä sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvää vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään vuoden 2008 IS-säännöstöä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun sekä SOLAS-yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön, IBC-säännöstöön, vuoden 1994 HSC-säännöstöön, vuoden 2000 HSC-säännöstöön, IMDG-säännöstöön, vuoden 2008 IS-säännöstöön sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään vuoden 2008 IS-säännöstöön tehdyt muutokset
Vaikutukset
Muutoksilla tehdään pääosin teknisiä muutoksia alusten turvallisuutta koskeviin kansainvälisiin määräyksiin. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen