Sopimuksen hyväksyminen LVM/2019/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukuun sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön (International Code for Fire Safety Systems), IGF-säännöstöön (International Code of Safety for Ship Using Gases of Other Low-flashpoint Fuels), vuoden 1994 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed Craft, 1994), vuoden 2000 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed, 2000), LSA-säännöstöön (International Life-Saving Appliance Code) ja vuoden 2010 FTP-säännöstöön (International Code for Application of Fire Test Procedures, 2010) tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Katja Viertävä, Hallitusneuvos p.029 516001
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 96. istunnossaan toukokuussa 2016 päätöslauselmat MSC.403(96), MSC.404(96), 97. istunnossaan marraskuussa 2016 päätöslauselmat MSC.409(97), MSC.410(97), 98. istunnossaan kesäkuussa 2017 päätöslauselmat MSC.421(98), MSC.422(98), MSC.423(98), MSC.424(98), MSC.425(98) ja 99. istunnossaan toukokuussa 2018 päätöslauselman MSC.437(99). Päätöslauselmilla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukua sekä SOLAS-yleissopimukseen liittyvää FSS-säännöstöä, IGF-säännöstöä, vuoden 1994 HSC-säännöstöä, vuoden 2000 HSC-säännöstöä, LSA-säännöstöä ja vuoden 2010 FTP säännöstöä.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukuun sekä SOLAS-yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön, IGF-säännöstöön, vuoden 1994 HSC-säännöstöön, vuoden 2000 HSC-säännöstöön, LSA-säännöstöön ja vuoden 2010 FTP-säännöstöön tehdyt muutokset
Vaikutukset
Päätöslauselmilla tehdään pääosin teknisiä muutoksia alusten turvallisuutta koskeviin kansainvälisiin määräyksiin. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen