Valtioneuvoston asetus LVM/2019/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisestä lentoliikennesopimuksesta

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342138
Asia
Valtioneuvoston asetuksella saatetaan voimaan Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2009 tehty lentoliikennesopimus ja laki Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Valtioneuvoston asetus (188/2015) Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta tuli voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2015. Sopimusta, asetusta ja lakia on sovellettu väliaikaisesti 9 päivästä maaliskuuta 2015 lukien. Tällä asetuksella kumotaan väliaikaista soveltamista koskeva valtioneuvoston asetus. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä toukokuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisestä lentoliikennesopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen