Virkavapauden myöntäminen MMM/2019/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön vanhemmalle hallitussihteerille

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Riitta Itkonen, Hallitusneuvos p.029 5162383
Asia
Vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen on pyytänyt palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin virasta ajaksi 1.6.2019 - 10.3.2021 hoitaakseen sisäministeriön erityisasiantuntijan tehtävää. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt hänelle aiemmin virkavapautta vanhemman hallitussihteerin virasta ajaksi 16.8.2018 - 31.5.2019 saman tehtävän hoitamista varten.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Härköselle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin virasta ajaksi 1.6.2019 - 10.3.2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen