Valtioneuvoston jäsenten työnjako

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45

Valtioneuvoston kanslia

Työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Raimo Luoma, Valtiosihteeri
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa ministereiden työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.