Valtioneuvoston jäsenten työnjako

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45

Valtioneuvoston kanslia

Työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri
Antti Rinne

Esittelijä
Raimo Luoma, Valtiosihteeri

Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa ministereiden työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.