Valtioneuvoston päätös SM/2019/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.7.2019 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Italiasta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Annikki Vanamo-Alho, Hallitusneuvos p.029 5488678
Asia
Ulkomaalaislain 93 §:n mukaan valtioneuvosto voi yleisistunnossaan päättää ulkomaalaisten ottamisesta Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi. Ehdotus valtioneuvoston päätökseksi valmistellaan yhteistyössä sisäministeriön, ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Komission oikeus- ja sisäasioiden pääosaston pääjohtaja on 26.6.2019 esittänyt Suomen pysyvälle edustajalle Euroopan unionissa pyynnön ottaa vastaan Sea Watch III -alukselle pelastettuja turvapaikanhakijoiksi Euroopan unioniin pyrkiviä henkilöitä. Sisäministeriö on valmistellut päätösehdotuksen yhteistyössä ulkoministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ulkomaalaislain 93 §:n edellyttämällä tavalla. Päätöksessä esitetään, että Suomi ottaa vuoden 2019 loppuun mennessä enintään kahdeksan turvapaikanhakijaa Sea Watch III -alukselta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää, että Suomi ottaa Italiasta tämän päätöksen nojalla tämän vuoden loppuun mennessä enintään kahdeksan turvapaikanhakijaa.
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Kahdeksan hakemuksen käsittelyn ei katsota edellyttävän lisäresurssin palkkaamista Maahanmuuttovirastoon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen