Hallituksen esitys VM/2022/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 37/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia väliaikaisesti siten, että matkakuluvähennyksen enimmäismäärä korotettaisiin 7 000 eurosta 8 400 euroon. Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että kilometrikohtaisen matkakuluvähennyksen määrä omalla autolla kuljettaessa olisi 0,30 euroa kilometriltä ja käyttöetuautolla kuljettaessa 0,24 euroa kilometriltä silloin, kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa. Verohallinto määräisi edelleen tarkemmin muiden kulkuneuvojen perusteella myönnettävän matkakuluvähennyksen kilometrikohtaisista laskentaperusteista silloin, kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022 ja olemaan voimassa vuoden 2022 loppuun. Lakia sovellettaisiin verovuoden 2022 verotuksessa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksen arvioidaan pienentävän vuoden 2022 tasossa verotuloja yhteensä noin 143 miljoonalla eurolla, josta valtion osuus olisi 34 miljoonaa, kuntien osuus 101 miljoonaa, seurakuntien osuus 5 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen osuus 3 miljoonaa euroa. Muutosten piirissä olevien verovelvollisten verotus kevenisi yhteensä keskimäärin noin 240 euroa vuodessa. Esityksestä kunnille aiheutuvat verotulomuutokset kompensoidaan nettomääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen