Voimassa olevat periaatepäätökset ja strategiat

Valtioneuvosto hyväksyi 30.12.2015 listauksen voimassa olevista valtioneuvostotasoisista strategioista. Päätöksen mukaan 60 strategian linjausten voimassaolo päättyi 31.12.2015 ja 67 strategian linjaukset jäivät voimaan.

Arviointi kohdistui 2000-luvulla hyväksyttyihin strategioihin. Muutamat vanhemmat luonnonsuojeluun liittyvät ohjelmat perustuvat lakiin ja ovat siten edelleen voimassa.

Sipilän hallituksen antamat periaatepäätökset

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen COVID-19 -rokotestrategiasta
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 10.12.2020 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 6.5.2020 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen rahoituksesta Maailman terveysjärjestölle
STM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 16.4.2020 13.00
Valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös
VNK valtioneuvoston yleisistunto omistajaohjaus 8.4.2020 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös kotiutuslentojen tukemisesta enintään 4 000 000 eurolla.
UM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 24.3.2020 16.00
Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2020–2023
OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00
Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019
PLM valtioneuvoston yleisistunto 3.10.2019 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta
LVM valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä
LVM valtioneuvoston yleisistunto 22.3.2018 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaation edistämiseksi
LVM valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta
VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta
PLM valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00
Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2017–2019
OKM valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta
SM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2016–2019
STM valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2016 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta
OM valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vuosille 2016–2019
YM valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2016 13.00

Sipilän hallituksen antamat selonteot

Suomen kestävän kasvun ohjelma
VM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 27.11.2020 10.45
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
UM valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 16.4.2020 13.00
Valtioneuvoston selonteko Tietopolitiikasta ja tekoälystä
VM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko
MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00
Valtioneuvoston puolustusselonteko
PLM valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
UM valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2016 11.45
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
SM valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00
Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka
UM valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2016 13.00

Aiempien hallitusten antamat periaatepäätökset

2015

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi maailmanperintöstrategiaksi 2015-2025 16.4.2015

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2025:sta 12.2.2015

2014

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi 18.12.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös vesiviljelystrategia 2022 4.12.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta ilmastonmuutokseen  sopeutumissuunnitelmasta  2022 20.11.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseksi sopimukseksi suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä 20.11.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi 2020 Itämeren alueelle 16.10.2014

Suomen kumppanuussopimus

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmaksi saamen kielen elvyttämiseksi 3.7.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman jatkamisesta 2014-2025 5.6.2014

Suomen biotalousstrategia

Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta 17.4.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös siviilikriisinhallinnan kansallisesta strategiasta 10.4.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014–2020 20.3.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismin torjunnan strategiaksi 2014 - 2017 6.3.2014

2013

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi 5.9.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen arktisesta strategiasta 2013 23.8.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös Team Finland 2014 strategiasta 13.6.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiasta 13.6.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa 13.6.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta Vähemmästä viisaammin 13.6.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös lähiruokaohjelmaksi 16.5.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös luomualan kehittämisohjelmaksi 16.5.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2013-2017 18.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen kyberturvallisuusstrategiasta 24.1.2013

2012

Valtioneuvoston periaatepäätös Team Finland -strategiasta ulkomaisten investointien edistämiseksi 20.12.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012-2020

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliskielistrategiasta 20.12.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta 5.12.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamisesta 5.12.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palveluiden turvaamisesta 8.11.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta 30.8.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi 14.6.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2012-2015 7.6.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta vieraslajistrategiasta 15.3.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi kalatiestrategiaksi 8.3.2012

Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa 26.1.2012

2011

Valtioneuvoston periaatepäätös lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015 8.12.2011

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös 3.11.2011

2010-

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi 21.12.2010

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 16.12.2010

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen toimintalinjaksi kansainvälisessä huumausainetorjunnassa 2.12.2010

Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä 4.2.2010

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä 26.11.2009

Valtioneuvoston periaatepäätös Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin 23.4.2009

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon johtajapolitiikasta 30.4.2008

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta 30.8.2001

Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelemisesta 27.6.1996

Rantojensuojeluohjelma 1990

Lehtojensuojeluohjelma 1989

Harjujensuojeluohjelma 1984

Lintuvesien suojeluohjelma 1982

Soidensuojelun perusohjelma 1979

Kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma 78

Aiempien hallitusten antamat selonteot

2014

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko

2013

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta 2013 - 2017

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia valtioneuvoston selonteko

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013

2012

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

Valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä

2010

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta 2020

Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

2009

Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta