Voimassa olevat periaatepäätökset ja strategiat

Valtioneuvosto hyväksyi 30.12.2015 listauksen voimassa olevista valtioneuvostotasoisista strategioista. Päätöksen mukaan 60 strategian linjausten voimassaolo päättyi 31.12.2015 ja 67 strategian linjaukset jäivät voimaan.

Arviointi kohdistui 2000-luvulla hyväksyttyihin strategioihin. Muutamat vanhemmat luonnonsuojeluun liittyvät ohjelmat perustuvat lakiin ja ovat siten edelleen voimassa.

Valtioneuvoston periaatepäätökset strategioista ja ohjelmista

2018

Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta 5.7.18
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta vuoteen 2025 13.6.18
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta 3.5.18
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta 28.3.18
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä 22.3.18
Tiedote 23.3.

2017

Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaation edistämiseksi 9.11.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 2.11.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta 2.11.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös: Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2017–2019 12.10.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta 5.10.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 26.6.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä 28.6.17
Tiedote 

Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä 21.6.17

Valtioneuvoston periaatepäätös kansainvälisen tasa-arvopalkinnon perustamisesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 21.6.17

Valtioneuvoston periaatepäätös demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta 2017-2019 16.2.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta 2017-2019 16.2.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Työterveys 2025 - yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä 19.1.17
Tiedote

2016

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2016–2019 15.12.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi - tiedosta liikenneturvallisuutta 15.12.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta 24.11.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta - Hallituksen painopisteet vuosille 2016-2019 8.9.2016
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista (ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet) 29.6.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta 2016-2019 9.6.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta 2.6.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa 19.5.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kaupunkien ja kasvuvyöhykkeiden kasvusopimuksista ja suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista 19.5.16

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös 13.5.16

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2016 - 2019 4.5.16

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi 2016-2020 28.4.2016

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisesta 7.4.2016

Valtioneuvoston periaatepäätös säädösvalmistelun kuulemisohjeesta 4.2.2016

2015

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi maailmanperintöstrategiaksi 2015-2025 16.4.2015

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2025:sta 12.2.2015

2014

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi 18.12.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös vesiviljelystrategia 2022 4.12.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 2022 20.11.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseksi sopimukseksi suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä 20.11.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi 2020 Itämeren alueelle 16.10.2014

Suomen kumppanuussopimus

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmaksi saamen kielen elvyttämiseksi 3.7.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman jatkamisesta 2014-2025 5.6.2014

Suomen biotalousstrategia

Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta 17.4.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös siviilikriisinhallinnan kansallisesta strategiasta 10.4.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014–2020 20.3.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismin torjunnan strategiaksi 2014 - 2017 6.3.2014

2013

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi 5.9.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen arktisesta strategiasta 2013 23.8.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös Team Finland 2014 strategiasta 13.6.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiasta 13.6.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa 13.6.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta Vähemmästä viisaammin 13.6.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös lähiruokaohjelmaksi 16.5.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös luomualan kehittämisohjelmaksi 16.5.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2013-2017 18.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen kyberturvallisuusstrategiasta 24.1.2013

2012

Valtioneuvoston periaatepäätös Team Finland -strategiasta ulkomaisten investointien edistämiseksi 20.12.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012-2020

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliskielistrategiasta 20.12.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta 5.12.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamisesta 5.12.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palveluiden turvaamisesta 8.11.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta 30.8.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi 14.6.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2012-2015 7.6.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta vieraslajistrategiasta 15.3.2012

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi kalatiestrategiaksi 8.3.2012

Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa 26.1.2012

2011

Valtioneuvoston periaatepäätös lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015 8.12.2011

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös 3.11.2011

2010-

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi 21.12.2010

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 16.12.2010

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen toimintalinjaksi kansainvälisessä huumausainetorjunnassa 2.12.2010

Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä 4.2.2010

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä 26.11.2009

Valtioneuvoston periaatepäätös Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin 23.4.2009

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon johtajapolitiikasta 30.4.2008

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta 30.8.2001

Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelemisesta 27.6.1996

Rantojensuojeluohjelma 1990

Lehtojensuojeluohjelma 1989

Harjujensuojeluohjelma 1984

Lintuvesien suojeluohjelma 1982

Soidensuojelun perusohjelma 1979

Kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma 78

Valtioneuvoston selonteot

2014

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko

2013

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta 2013 - 2017

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia valtioneuvoston selonteko

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013

2012

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

Valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä

2010

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta 2020

Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

2009

Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta