Hallituksen antamat selonteot ja tiedonannot

Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 9.40

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko

STM valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

UM valtioneuvoston yleisistunto 15.5.2022 17.00

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

UM valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

SM valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

UM valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00

Valtioneuvoston puolustusselonteko

PLM valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

TEM valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

UM valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.00

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

SM valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2021 13.00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

VM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 12.5.2021 13.00

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

OKM valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 13.00

Suomen kestävän kasvun ohjelma

VM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 27.11.2020 10.45

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

UM valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 16.4.2020 13.00

Valtioneuvoston selonteko Tietopolitiikasta ja tekoälystä

VM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00

Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00

Valtioneuvoston puolustusselonteko

PLM valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

UM valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2016 11.45

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

SM valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00

Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka

UM valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2016 13.00