Hallituksen antamat selonteot ja tiedonannot

Suomen kestävän kasvun ohjelma
VM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 27.11.2020 10.45
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
UM valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 16.4.2020 13.00
Valtioneuvoston selonteko Tietopolitiikasta ja tekoälystä
VM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko
MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00
Valtioneuvoston puolustusselonteko
PLM valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
UM valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2016 11.45
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
SM valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00
Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka
UM valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2016 13.00