Selonteot, tiedonannot ja ilmoitukset

Valtioneuvoston selonteot ja tiedonannot

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Selonteko lähetetään useimmiten valiokuntaan, jonka mietinnön pohjalta kansanedustajat käsittelevät asiaa. Myös tiedonanto voidaan lähettää valiokuntaan käsiteltäväksi.

Tiedonannon käsittelyn päätteeksi voidaan toimittaa äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta. Selonteon käsittelyssä ei voida äänestää luottamuksesta.
Kaikki selonteot - eduskunta
Kaikki tiedonannot - eduskunta

Pääministerin ilmoitukset

Pääministeri voi puhemiehen kanssa sopimanaan aikana antaa eduskunnalle ilmoituksen valtioneuvoston toimialaan kuuluvasta asiasta. Ilmoituksen voi antaa myös pääministerin määräämä muu ministeri. Ilmoituksen johdosta käydään täysistuntokeskustelu päätöksiä tekemättä.

Pääministeri Sipilän hallituksen selonteot ja tiedonannot

Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko
MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00
Valtioneuvoston puolustusselonteko
PLM valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
UM valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2016 11.45
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
SM valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00
Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka
UM valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2016 13.00

Pääministerin ilmoitukset - pääministeri Sipilän hallitus

Pääministerin ilmoitus ajankohtaisista EU-asioista
VNK
Pääministerin ilmoitus 22.11.2017 14.27
Pääministerin ilmoitus lainsäädännön valmistelusta
VNK
Pääministerin ilmoitus 21.2.2017 14.15
Pääministerin ilmoitus valtion omistajaohjauspolitiikasta
VNK
Pääministerin ilmoitus 17.5.2016 14.29