Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvoston selonteot ja tiedonannot

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Selonteko lähetetään useimmiten valiokuntaan, jonka mietinnön pohjalta kansanedustajat käsittelevät asiaa. Myös tiedonanto voidaan lähettää valiokuntaan käsiteltäväksi.

Tiedonannon käsittelyn päätteeksi voidaan toimittaa äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta. Selonteon käsittelyssä ei voida äänestää luottamuksesta.

Kaikki selonteot | eduskunta
Kaikki tiedonannot | eduskunta

Valtioneuvoston periaatepäätökset

Periaatepäätöksellä annetaan valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle. Periaatepäätökset ovat lähinnä poliittisia kannanottoja. Luonteeltaan ne ovat valmistelevia päätöksiä.

Lopulliset päätökset tekee asiaa käsittelevä ja valmisteleva viranomainen. Periaatepäätöksillä ei ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia kansalaisiin.

Periaatepäätökset sitovat sitä hallitusta, joka on ne hyväksynyt. Hallitus päättää, mitkä aikaisemmilla hallituskausilla hyväksytyistä periaatepäätöksistä ovat voimassa kuluvalla hallituskaudella. 

Selonteot ja tiedonannot

Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

UM valtioneuvoston yleisistunto 15.5.2022 17.00

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

UM valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

SM valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Periaatepäätökset