Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvoston selonteot ja tiedonannot

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Selonteko lähetetään useimmiten valiokuntaan, jonka mietinnön pohjalta kansanedustajat käsittelevät asiaa. Myös tiedonanto voidaan lähettää valiokuntaan käsiteltäväksi.

Tiedonannon käsittelyn päätteeksi voidaan toimittaa äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta. Selonteon käsittelyssä ei voida äänestää luottamuksesta.
Kaikki selonteot - eduskunta
Kaikki tiedonannot - eduskunta

Valtioneuvoston periaatepäätökset

Periaatepäätöksellä annetaan valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle. Periaatepäätökset ovat lähinnä poliittisia kannanottoja. Luonteeltaan ne ovat valmistelevia päätöksiä.

Lopulliset päätökset tekee asiaa käsittelevä ja valmisteleva viranomainen. Periaatepäätöksillä ei ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia kansalaisiin.

Periaatepäätökset sitovat sitä hallitusta, joka on ne hyväksynyt. Jokainen hallitus päättää erikseen kautensa alussa, mitkä aikaisemmilla hallituskausilla hyväksytyistä periaatepäätöksistä ovat voimassa kuluvalla hallituskaudella. 

Pääministeri Sipilän hallituksen selonteot ja tiedonannot

Valtioneuvoston selonteko Tietopolitiikasta ja tekoälystä
VM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko
MMM valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00
Valtioneuvoston puolustusselonteko
PLM valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00

Periaatepäätökset - pääministeri Sipilän hallitus

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta
LVM valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä
LVM valtioneuvoston yleisistunto 22.3.2018 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaation edistämiseksi
LVM valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta
VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta
PLM valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00
Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2017–2019
OKM valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta
SM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00