Valtioneuvoston viikko

Valtioneuvoston viestintäosaston toimittama Valtioneuvoston viikko julkaistaan maanantaisin Virallisen lehden liitteenä. Julkaisu sisältää edellisen viikon keskeiset hallitustapahtumat: presidentin esittelyn, yleisistunnon ja raha-asiainvaliokunnan päätökset, iltakoulun ja ministerivaliokuntien tiedotteet sekä koosteita ministeriöille luovutetuista mietinnöistä.

Valtioneuvoston viikko - Edita