FI SV

Hallituksen vuosikertomus 2013

Valtioneuvosto antoi 30.4.2014 eduskunnalle vuotta 2013 koskevan vuosikertomuksen hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt.

Tiivistelmä

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä, valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 9 a §:ssä ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Kertomus koskee vuotta 2013.

Vuodelta 2013 annettava Hallituksen vuosikertomus muodostuu neljästä osasta:

  • Osa 1: Hallituksen vaikuttavuusselvitys
  • Osa 2: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset
  • Osa 3: Tilinpäätöslaskelmat
  • Osa 4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta.

Tavoitteena on, että kertomuksen eri osat muodostavat kokonaisuuden, joka osaltaan edistää yhteiskuntapoliittista keskustelua ja jota voidaan käyttää aineistona politiikkatoimien suunnittelussa.

Osa 1: Hallituksen vaikuttavuusselvitys  
PDF-julkaisu ISBN PDF 978-952-287-078-0, (162 sivua, 1 477 kt)
EPUB-julkaisu ISBN EPUB 978-952-287-097-1 (mobiiliversio)

Osa 2: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset  
PDF-julkaisu ISBN PDF 978-952-287-080-3, (252 sivua, 1 903 kt)
EPUB-julkaisu ISBN EPUB 978-952-287-098-8 (mobiiliversio)

Osa 3: Tilinpäätöslaskelmat  
PDF-julkaisu ISBN PDF 978-952-287-082-7, (156 sivua, 1 157 kt)

Osa 4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta  
PDF-julkaisu ISBN PDF 978-952-287-084-1, (244 sivua,  1 114 kt)
EPUB-julkaisu ISBN EPUB 978-952-287-100-8 (mobiiliversio)————