Hyppää sisältöön

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunto 9.4.2020
Hallitus antoi vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle

9.4.2020 10.28
VM

Hallitus antoi vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle torstaina 9. huhtikuuta.  Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 3,6 miljardin euron lisäystä. Tuloarvioon ehdotetaan 5,8 miljardin euron vähennystä.
Istunnon päätösaineisto
Ministeriöiden tiedotteita 8.4.


Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2020
Ministeri Tytti Tuppurainen: ”Kriisissä tarvitaan aktiivista omistajuutta” – hallitus hyväksyi valtion omistajapolitiikan periaatepäätöksen

8.4.2020 14.31
VNK

Valtioneuvosto on tänään keskiviikkona 8. huhtikuuta antanut uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti omistajapoliittinen periaatepäätös jatkaa ennustettavaa, eteenpäin katsovaa ja valtion strategiset intressit turvaavaa omistajapolitiikkaa. Valtion omistusta arvioidaan kansantalouden kokonaisedun, yhtiöiden toiminnan ja arvon kehittämisen sekä resurssien tehokkaan jakamisen näkökulmasta.

Istunnon päätösaineisto
Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset.

Seuraavat istunnot

16.4. Valtioneuvoston yleisistunto
16.4. Raha-asiainvaliokunta
17.4. Tasavallan presidentin esittely

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 9.4.2020
Päätösluettelo 9.4.2020 15.19
Tasavallan presidentin esittely 9.4.2020
Päätösluettelo 9.4.2020 15.09
Valtioneuvoston yleisistunto 9.4.2020
Päätösluettelo 9.4.2020 15.00
Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Lainsäädäntöohjelma sisältää alustavat tiedot vaalikauden aikana hallitusohjelmaa keskeisesti toteuttavista lainvalmisteluhankkeista.

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös