Hallituksen rakenneuudistus 2013-2015

Hallituksen sopimalla rakenneuudistusohjelmalla pyritään poistamaan Suomen julkisen talouden kestävyysvaje ja siten turvaamaan julkisten palvelujen ja etuuksien rahoitus.

Keinoina on saada työllisyys, talouskasvu ja julkisten palvelujen tuottavuus nousuun. Uudistukset ovat kokonaisuus, jonka täytäntöönpano paikkaa kestävyysvajeen.

Uudistuksen eteneminen

11.3.2015 Pääministerin ilmoitus rakennepoliittisen ohjelman toteutumisesta

3.3.2015 Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevaa johtoryhmän loppuraporttia.

28.8.2014 Pääministeri Alexander Stubbin hallitus sopi budjettineuvottelussaan vuoden 2015 budjettiesityksestä. Samalla hallitus päätti toimista rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistamiseksi sekä metropolihallinnon jatkolinjauksista.

3.4.2014 Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan julkisen talouden suunnitelmasta ja valtiontalouden kehyksistä vuosille 2015–2018.

24. ja 25.3.2014 Hallituksen neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta, jonka osana päätettiin valtiontalouden määrärahakehyksistä ja rakennepoliittisista toimista.

17.3.2014 Valtiosihteeri Martti Hetemäen johdolla toiminut rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmä esitti arvionsa loppuraportissaan talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle siitä, toteutuuko ohjelma hallituksen päättämällä tavalla sekä esitti täydentävät toimenpiteet.

10.12.2013 Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

29.11.2013 Hallitus päätti neuvottelussaan rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta.

4.9.2013 Pääministerin ilmoitus hallituksen rakennepoliittisesta ohjelmasta

29.8.2013 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi budjettiriihessään rakenneuudistusohjelmasta talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Ohjelmaa edelsi valtiosihteeri Martti Hetemäen johdolla työskennelleen työryhmän valmistelutyö.

Tiedotusmateriaaleja »