Hallituksen rakenneuudistus 2013-2015
FI SV EN

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015–2018

Hallituksen kehysneuvottelut Säätytalossa 24. maaliskuuta 2014.Julkisen talouden uudessa ohjausmallissa nykyinen valtiontalouden kehyspäätös laajennetaan julkisen talouden suunnitelmaksi. Julkisen talouden suunnitelma otetaan käyttöön, koska hallitus haluaa turvata julkisen talouden kestävyyden.

Uudistuksen on tehnyt ajankohtaiseksi myös se, että EU tehostaa jäsenmaiden finanssipolitiikan koordinointia. Kokonaisuudessaan uuteen ohjausmalliin siirrytään vuoden 2015 alussa.

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan torstaina 3. huhtikuuta 2014 julkisen talouden suunnitelmasta ja valtiontalouden kehyksistä vuosille 2015-2018. Suunnitelma ja kehyspäätös annettiin selontekona eduskunnalle.
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018 
Muutokset suhteessa hallituksen neuvotteluun 
Peruspalveluohjelma
Taloudellinen katsaus, kevät 2014

Ministeriöiden tiedotteita 3.4.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala valtiontalouden kehyksissä vuosille 2015-2018 - OKM
Liikenteen rahoihin leikkauksia - LVM
Valtiolta neljä miljoonaa työllistäviin tiehankkeisiin - TEM

Kehysneuvottelut 25.3.

Hallituksen neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta pidettiin 24. ja 25. maaliskuuta 2014. Suunnitelman osana päätettiin valtiontalouden määrärahakehyksistä ja rakennepoliittisista toimista.
Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa 
Hallitus sopi budjettikehyksistä ja julkisen talouden suunnitelmasta - VNK
Kuvia kehysneuvotteluista

Kehysneuvottelut 24.3.

Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys
Talouspolitiikan koordinaattori Jukka Pekkarisen esitys