Hallituksen rakenneuudistus 2013-2015

Tiedotusmateriaalit

Tälle sivulle on koottu hallituksen ja ministeriöiden hallituksen rakenneuudistukseen liittyviä keskeisiä tiedotusmateriaaleja. Ministeriöiden sivuilla on lisää tietoa uudistuksista, kuten  STM:n sivuilla Sote-uudistuksesta ja ministeriön hallinnonalan muusta rakenneuudistuksen valmistelusta sekä OKM:n sivuilla sen hallinnoalan rakenneuudistuksista.

Uudistukseen liittyviä ministeriöiden tiedotteita voi lukea täältä.
 

11.3.2015 Pääministerin ilmoitus rakennepoliittisen ohjelman toteutumisesta

"Halusin tuoda tämän kokonaisuuden pääministerin ilmoituksena eduskunnan suureen saliin keskusteltavaksi siksi, että saaduista kokemuksista täytyy ottaa kaikki oppi irti. On oltava valmius katsoa vaikutuksia vaalikautta pidemmällä aikavälillä", sanoi pääministeri Alexander Stubb eduskunnassa.
Pääministerin ilmoitus

3.3.2015 Johtoryhmän loppuraportti rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 3. maaliskuuta 2015 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevaa johtoryhmän loppuraporttia.
Loppuraportti

28.8.2014 Hallituksen budjettineuvottelu

Hallitus sopi budjettineuvottelussaan vuoden 2015 budjettiesityksestä. Samalla hallitus päätti toimista rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistamiseksi sekä metropolihallinnon jatkolinjauksista.
Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistaminen

3.4.2014 Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015–2018

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 3. huhtikuuta 2014 julkisen talouden suunnitelmasta ja valtiontalouden kehyksistä vuosille 2015-2018.
Julkisen talouden suunnitelma

28.4.2914 Yritystukien uudistamisen ministerityöryhmä

Yhteenveto
Listaus yritystuista
Säästöt ja uudelleenkohdennukset

26.3.2014 Hallitus sopi budjettikehyksistä ja julkisen talouden suunnitelmasta

Hallituksen neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta pidettiin 24. ja 25. maaliskuuta 2014. Suunnitelman osana päätettiin valtiontalouden määrärahakehyksistä ja rakennepoliittisista toimista.
Hallituksen päätökset

23.3.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kattavasti viidelle alueelle

Hallituspuolueet ovat sunnuntaina 23.3. yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sopineet, että Suomessa toteutetaan perusteellinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, jonka tavoitteena on turvata suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi. Tarkoitus on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta ja ne tukeutuvat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin.
VNK:n tiedote
Ministeri Huovisen kannanotto 
Ministeri Risikon kannanotto
Kansliapäällikkö Sillanaukee: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on historiallinen

18.3.2014 Valtion keskus- ja aluehallinnon uudistamista selvitetään kokonaisuutena

Valtiovarainministeriö asettaa hankkeen selvittämään valtion keskushallinnon ja aluehallinnon virastorakennetta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistaina 18. maaliskuuta 2014 asian selvittämistä yhtenä kokonaisuutena. VIRSU-hanke perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan.
VNK:n tiedote

17.3.2014 Hetemäen johtoryhmän loppuraportti talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle

Johtoryhmä arvioi raportissaan, toteutuuko ohjelma hallituksen päättämällä tavalla sekä esitti täydentävät toimenpiteet.
Johtoryhmän raportti

25.2.2014 Professorien arvio Suomen talouskriisin luonteesta ja kasvun edellytyksistä esiteltiin talousneuvostolle

Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä merkittävä osa kansantaloutemme perustaa menetettiin. Teollisuuden rakenteellinen kriisi heijastuu monella tapaa koko Suomen talouteen ja sen näkymiin, todetaan tiistaina talousneuvostolle esitellyssä kolmen professorin asiantuntija-arviossa.
VNK:n tiedote

13.2.2014 Finanssipolitiikan asiantuntijaryhmä: valtiontalouden sopeutustoimet voidaan jaksottaa kolmelle vuodelle

Valtiontalous on jäämässä pysyväluonteisesti tuntuvasti alijäämäiseksi, ja velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa nousuaan ilman valtion menoja vähentäviä ja tuloja lisääviä uusia toimia, toteaa arvionsa talousneuvostolle luovuttanut finanssipolitiikan asiantuntijaryhmä.
Työryhmän esitys
Pääministeri Katainen: Asiantuntijaryhmän arvio hyvä lähtökohta kevään talouspäätöksille

21.1.2014 Hallitus arvioi kuntauudistuksen etenemistä

Hallitus on tänään 21. tammikuuta tarkastellut kuntauudistukseen liittyvien lainsäädäntöhankkeiden valmistelutilannetta sekä kuntarakenneuudistuksen etenemistä. Noin 250 kuntaa ilmoitti marraskuussa 2013 valtiovarainministeriölle, minkä kunnan tai kuntien kanssa ne aikovat selvittää kuntien yhdistymistä.
VNK:n tiedote

2.1.2014 Sote-uudistuksen loppuraportti lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen eli sote-uudistuksen loppuraportin lausunnolle 2.1.2014. Lausuntoaikaa on 10 viikkoa. Ministeriö julkaisee lausuntoyhteenvedon saaduista kannanotoista huhtikuun alussa.
STM:n tiedote

19.12.2013 Ehdotus uudeksi sote-rakenteeksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä luovutti ehdotuksensa uudeksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi peruspalveluministeri Susanna Huoviselle torstaina 19. joulukuuta. Ryhmä valmisteli ehdotuksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Lailla on tarkoitus uudistaa kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, hallintoa, kehittämistä ja rahoitusta sekä valvontaa koskevat säännökset.
STM:n tiedote
Loppuraportti
Tiedotustilaisuuden esittelydiat
Tiedotustilaisuuden tallenne

Muut aineistot

Perustuslakijaoston muistiot
Hankintajaoston muistio
Metropolijaoston raportti
Esite

11.12.2013 Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

"Yhdeksän miljardin euron kestävyysvajeen umpeen kurominen on valtava kansallinen hanke, johon tarvitaan mukaan hallituksen lisäksi koko eduskunta, työelämän osapuolet sekä kuntapäättäjät", pääministeri Jyrki Katainen totesi eduskunnassa 11.12. esitellessään tiedonantoa rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta.
Tiedonanto 11.12.
Kuntia koskeva taulukko 
Yhteenveto hallinnonaloittain
Pääministeri Kataisen esittelypuheenvuoro
Valtiovarainministeri Urpilainen: Kuntien tehtävien määrässä muutetaan suuntaa
VNK:n tiedote 3.12.

2.12.2013 288 kunnalta ilmoitus yhdistymisselvityksen alueesta

Valtiovarainministeriö on saanut 288 kunnalta ilmoituksen alueesta, jolla kunta selvittää yhdistymistä kuntarakennelain selvitysperusteiden mukaisesti. Määräaika sähköisten ilmoitusten jättämiselle päättyi 2.12.2013.

Hallitus hyödyntää kuntien ilmoituksia arvioidessaan kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, onko selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista tarve myöntää poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä.
Yhteenveto kuntien ilmoituksista

29.11.2013 Hallitus päätti rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Lisää päätöksestä

21.11.2013 Talousarvioesitystä täydennetty

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuoden 2014 talousarvioesityksen täydentämisestä. Määrärahoihin ehdotetaan 108 milj. euron nettolisäystä ja varsinaisiin tuloihin 261 milj. euron nettovähennystä. Täydentävä esitys lisää siten valtion nettolainanoton tarvetta 369 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2014 ehdotetaan 7,1 mrd. euroa, jonka seurauksena valtionvelan arvioidaan nousevan noin 100 mrd. euroon vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lisäystarve aiheutuu mm. hallituksen rakennepoliittisen ohjelman ja työmarkkinajärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksen vastaantuloiksi sovituista muutoksista.
Hallituksen esitys talousarvioesityksen täydentämisestä

15.11.2013 Rakenneuudistuksen johtoryhmä saa ministeriöiltä esitykset valmistelunsa pohjaksi

Ministeriöt toimittavat 15. marraskuuta lopulliset esityksensä rakennepoliittisen uudistuksen toimenpiteiksi uudistuksen johtoryhmälle. Johtoryhmä arvioi valtiosihteeri Martti Hetemäen johdolla esityksiä ja mahdollisesti täydentää niitä. Sen jälkeen johtoryhmä kokoaa esitysten pohjalta oman esityksensä, jonka se luovuttaa hallitukselle.
VNK:n tiedote

8.11.2013 Kunnat ottivat kantaa sote-uudistuksen linjauksiin

Yhteensä 383 kuntaa, sairaanhoitopiiriä ja muuta toimijaa otti kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraporttiin. Väliraportista annetut lausunnot ja niissä esitetyt kannanotot otetaan huomioon järjestämislain valmistelussa.
STM:n tiedote
Lausuntoyhteenveto 
Kuntien lausunnot 

8.11.2013 Kolme vaihtoehtoa sote-palvelujen järjestämiseen metropolialueella

Metropolialueen koko sosiaali- ja terveydenhuolto olisi optimaalisinta antaa yhden yhteisen ylikunnallisen järjestäjän tehtäväksi. Näin ehdottaa sote-uudistusta metropolialueella pohtinut jaosto loppuraportissaan.
STM:n tiedote
Metropolijaoston raportti liitteineen 

1.11.2013 Rakenneuudistuksen valmistelun tilanne

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteiden valmistelutyötä koordinoiva johtoryhmä piti perjantaina 1. marraskuuta taustatilaisuuden rakenneuudistuksen valmistelutyön etenemisestä. Tilaisuuteen osallistuivat valtiosihteeri Martti Hetemäki (VM), valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (VNK), kansliapäällikkö Erkki Virtanen (TEM), kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (OKM) ja ylijohtaja Jukka Pekkarinen (VM).

Johtoryhmä raportoi työn edistymisestä pääministerin johtamalle talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Hallitus päättää neuvottelussaan 29. marraskuuta rakenneohjelman toimenpiteistä niiltä osin, kun päätöksiä ei ole sitä ennen tehty.

Tilaisuudessa pidetyt esitykset

Martti Hetemäki 
Jukka Pekkarinen 
Erkki Virtanen 
Anita Lehikoinen 

25.10.2013 Ministeriöt täydensivät esityksiään kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi

Ministeriöt ovat toimittaneet hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa koordinoivalle johtoryhmälle täydennykset esityksiinsä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi. Määräaikaan mennessä ehdotuksensa toimittivat liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.
VM:n tiedote
Ministeriöiden jatkoesitykset
STM:n tiedote

22.10.2013 Ministeriökohtaisen toimintaohjelman jatkotyö kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan valtuuttamana ministeriöiltä jatkotyönä esitystä kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi niin, että kuntataloudelle asetettu yhden miljardin vähennystavoite vuoden 2017 tasolla saavutetaan koko julkisen talouden kestävyyttä tukevalla tavalla. Ministeriöiden tulee toimittaa vastauksensa perjantaihin 25.10. klo 14 mennessä.
Valtiovarainministeriön ohje 18.10. 
Ohjeen täydennys 21.10. 

11.10.2013 Kuntaliiton lausunto kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä

Suomen Kuntaliitto on antanut lausuntonsa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä.
Lausunto

1.10.2013 Ministeriöiltä ehdotuksia kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi

Ministeriöt ovat toimittaneet valtiovarainministeriölle ehdotuksensa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi. Kunnilla on tällä hetkellä yli 500 lakisääteistä tehtävää ja lähes tuhat velvoitetta. Hallitus linjasi rakennepoliitisessa ohjelmassaan, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti.
VM:n tiedote
Kirje ministeriöille

Ministeriöiden esitykset

Oikeusministeriö

Sisäasiainministeriö (saate)
Sisäasiainministeriö
liite
Lisätietoja: kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 071 878 8203

Valtiovarainministeriö
liite
Lisätietoja: hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka, p. 0295 530 141

Opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Lisätietoja: kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. 0295 330 182

Maa- ja metsätalousministeriö
liite
Lisätietoja: elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi,  p. 0295 162 479

Liikenne- ja viestintäministeriö
Lisätietoja:
Liikennepolitiikan hankkeet: liikenneneuvos Riitta Viren, p. 0295 3424 85
Viestintäpolitiikan hankkeet: viestintäneuvos Elina Normo,  p. 0295 342 463

Työ- ja elinkeinoministeriö
Lisätietoja: hallitusneuvos Päivi Kerminen, p. 0295 049 011

Sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki, p. 0295 163 040

Ympäristöministeriö
liite
Lisätietoja: ylitarkastaja Juho Korpi, p. 050 434 3348

12.9.2013 Helsingin seudulle osoitettu vuokra-asuntotuotannon käynnistysavustus

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti kolmannessa lisätalousarviossa Helsingin seudulle osoitetun vuokra-asuntotuotannon käynnistysavustus kohdistetaan tasasuuruisena kaikille toimijoille. Käynnistysavustus parantaa pienten ja keskisuurten toimijoiden edellytyksiä rakentaa uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja vähentämällä kohteen oman pääoman tarvetta.
Kolmas lisätalousarvioesitys

4.9.2013 Pääministerin ilmoitus hallituksen rakennepoliittisesta ohjelmasta

"Hallitus on tehnyt joukon kipeitäkin päätöksiä, joilla on yksi tavoite yli muiden: suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen. Rakenteellisten uudistusten tekeminen ei ole itsetarkoitus, vaan niillä pyritään vahvistamaan talouden kantokykyä ja tehostamaan julkisia palveluita siten, että hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle", pääministeri Jyrki Katainen sanoi antaessaan pääministerin ilmoitusta eduskunnalle rakennepoliittisesta ohjelmasta 4. syyskuuta.
Pääministerin ilmoitus

29.8.2013 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma julki

Hallitus sopi 29. elokuuta 2013 budjettiriihessään rakenneuudistusohjelmasta talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Ohjelmaa edelsi valtiosihteeri Martti Hetemäen johdolla työskennelleen työryhmän valmistelutyö.
Rakennepoliittinen ohjelma