Hallituksen rakenneuudistus 2013-2015
FI SV EN

Valmisteluorganisaatio

Hallituksen torstaina 29. elokuuta 2013 budjettiriihessään sopiman rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelu päätettiin tehdä ministeriöiden asiantuntijoista koostuvissa ryhmissä.

Työtä koordinoi johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä ja jäseniä olivat valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja ylijohtaja Jukka Pekkarinen valtiovarainministeriöstä. Ryhmän sihteerinä toimi finanssineuvos Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.

Johtoryhmä vastasi siitä, että hallitus on marraskuun 2013 loppuun mennessä käsitellyt rakenneuudistusohjelmassa luetellut toimenpiteet ja päättänyt niiden toteuttamisesta. Johtoryhmän tuli tuottaa hallitukselle marraskuun lopulla arvio päätettyjen toimenpiteiden kokonaisvaikutuksista. Johtoryhmä raportoi työn edistymisestä pääministerin johtamalle talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Viestintä

Uudistus koskettaa lähes kaikkia ministeriöitä. Rakennepoliittisen ohjelman kunkin politiikkatoimen yhteydessä on mainittu ensimmäisenä valmistelusta päävastuullinen ministeriö. Ministeriöt tiedottavat muun muassa hallinnonalansa valmisteluun liittyvistä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksista sekä päätöksistä omilla verkkosivuillaan.

Valtioneuvoston viestintäosasto koordinoi rakennepoliittisen ohjelman viestintää. Hallituksen ja ministeriöiden uudistukseen liittyviä tiedotteita ja muita aineistoja koottu näille sivuille kohtaan Tiedotusmateriaalit.