Ministerien palkkiot ja sidonnaisuudet

Ministereiden palkkio on määritelty edustajanpalkkiota koskevassa laissa. Ministereiden palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota. Pääministerin palkkio vastaa eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota.

Laki edustajanpalkkioista - Finlex
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista - Finlex

Kansanedustajina toimiville ministereille maksetaan lisäksi kansanedustajan palkkiota ja kulukorvausta. Eduskunta pidättää ministeriksi valituilta kansanedustajilta puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Kansanedustajien palkkiot - eduskunta

Hallituksen palkkiot

Tällä hetkellä ministerin palkkio on 10 441 euroa kuukaudessa ja pääministerin palkkio 13 390 euroa kuukaudessa. Palkkio on veronalaista tuloa.

Rinteen hallituksen sidonnaisuudet

Hallitus päätti 19. kesäkuuta 2019 lähettää eduskunnalle kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. Ilmoitus sidonnaisuuksista sisältää tiedot ministerien elinkeinotoiminnasta, omistuksista yrityksissä, muut merkittävät tulolähteet ja velat sekä sellaiset tehtävät ja sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.

Ministeri Harakan sidonnaisuudet 10.10.2019
Ministerien Kulmuni ja Kaikkonen sidonnaisuudet 26.9.2019
Ministeri Kososen sidonnaisuudet 5.9.2019
Pääministeri Rinteen ja ministerien Kiuru ja Marin sidonnaisuudet 27.6.2019
Rinteen hallituksen sidonnaisuudet 19.6.2019