Rinteen hallituksen ministerityöryhmät

Asiakokonaisuuden tai asian valmistelu voidaan antaa tehtäväksi ministerityöryhmälle. 

Valtioneuvoston yleisistunto asetti 4. heinäkuuta 2019 kuusi ministerityöryhmää. Lisäksi yleisistunnossa asetettiin 28. marraskuuta 2019 väestöpoliittinen ministerityöryhmä, joka toimii pääministerin johdolla. 

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta. 

Kokoonpano

Työministeri Timo Harakka, puheenjohtaja
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Sisäministeri Maria Ohisalo
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioon ottaen.

Kokoonpano

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, puheenjohtaja
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Opetusministeri Li Andersson
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: ympäristöneuvos Outi Honkatukia, ympäristöministeriö

Sote-ministerityöryhmä

Sote-ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelmassa määritellyn sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen toteuttamista hallitusohjelmassa kohdassa 3.6.1 tarkoitetulla tavalla. Ministerityöryhmä käsittelee myös perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyviä hankkeita.

Kokoonpano

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, puheenjohtaja
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen 
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Opetusministeri Li Andersson
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri (sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen): pääsihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö
Pääsihteeri (rahoitus ja itsehallintorakenne): finanssineuvos Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö 

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta. 

Kokoonpano

Opetusministeri Li Andersson, puheenjohtaja
Työministeri Timo Harakka
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen 
Sisäministeri Maria Ohisalo
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Pääsihteeri: neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministeriryhmä

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden toteuttamisen osalta.

Kokoonpano

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen , puheenjohtaja
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: projektipäällikkö Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäinen turvallisuuden ministerityöryhmä käsittelee muun muassa oikeudenhoidon kehittämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja ylivelkaantumisen torjuntaan sekä perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä asioita. Ministeriryhmässä käsitellään myös sisäiseen turvallisuuteen sekä turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaan kuuluvia asioita.

Kokoonpano

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, puheenjohtaja
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
Sisäministeri Maria Ohisalo
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Puolustusministeri Antti Kaikkonen

Pääsihteeri: yksikönpäällikkö Venla Salmi, oikeusministeriö

Väestöpoliittinen ministerityöryhmä

Väestöpoliittinen ministerityöryhmä seuraa väestörakenteen kehitystä, käy läpi kehitykseen johtaneita syitä ja esittää strategisia linjauksia ja esityksiä uuteen väestörakenteeseen sopeutumiseksi ja kestävän väestönkehityksen turvaamiseksi.

Kokoonpano

Pääministeri Antti Rinne, puheenjohtaja
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni, varapuheenjohtaja
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen
Sisäministeri Maria Ohisalo
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Valtioneuvoston yleisistunto nimeää myöhemmin ministerityöryhmän pääsihteerin.