Ministerivaliokunnat Rinteen hallituksessa

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa:

- ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
- EU-ministerivaliokunta
- raha-asiainvaliokunta ja
- talouspoliittinen ministerivaliokunta.

Ministerivaliokuntien puheenjohtaja on pääministeri.
Ministerivaliokuntien työskentely

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta valmistelee tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Suomen ulkosuhteita koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat.

Ministerivaliokunta kokoontuu käytännössä yhdessä tasavallan presidentin kanssa, jolloin kokousta kutsutaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiseksi kokoukseksi.

Jäsenet

Pääministeri Antti Rinne, puheenjohtaja
Ulkoministeri Pekka Haavisto
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Puolustusministeri Antti Kaikkonen
Opetusministeri Li Andersson
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Sisäministeri Maria Ohisalo osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä.

Sihteeri

Ulkoministeriön alivaltiosihteeri (ulko- ja turvallisuuspolitiikka) Kai Sauer

Pysyvät asiantuntijat

Ulkoministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Matti Anttonen
Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti
Valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö, EU-asiain valtiosihteeri Kare Halonen 

EU-ministerivaliokunta

EU-ministerivaliokunta käsittelee poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat muun muassa Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin.

Jäsenet

Pääministeri Antti Rinne, puheenjohtaja
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
Ulkoministeri Pekka Haavisto
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Opetusministeri Li Andersson
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni

Sihteeri

Valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö, EU-asiain valtiosihteeri Kare Halonen

Pysyvät asiantuntijat

Valtiosihteeri Raimo Luoma
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Matti Anttonen
Ulkoasiainneuvos, EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto
Apulaisosastopäällikkö, EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen
Ulkoasiainneuvos, Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa Marja Rislakki
Pääministerin erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias
Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Satu Keskinen  

Raha-asiainvaliokunta

Raha-asiainvaliokunta valmistelee asiat, joilla on huomattava taloudellinen merkitys tai joista muuten vaaditaan raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jäsenet

Pääministeri Antti Rinne, puheenjohtaja
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Sisäministeri Maria Ohisalo
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
Opetusministeri Li Andersson
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni

Sihteeri

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki
1. sijaisena budjettipäällikkö Sami Yläoutinen 
2. sijaisena apulaisbudjettipäällikkö  
3. sijaisena budjettineuvos Niko Ijäs
4. sijaisena valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämä muu valtiovarainministeriön virkamies

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee kokonaistaloudellista kehitystä ja yleistä talouspolitiikkaa, julkisen talouden kehityksen pääsuuntaviivoja ja muita pääministerin määräämiä talouspoliittisia toimia vaativia asioita.

Jäsenet

Pääministeri Antti Rinne, puheenjohtaja
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Sisäministeri Maria Ohisalo
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
Opetusministeri Li Andersson
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Työministeri Timo Harakka

Sihteeri

Budjettipäällikkö Sami Yläoutinen
1. sijaisena apulaisbudjettipäällikkö 
2. sijaisena muu budjettipäällikön määräämä valtiovarainministeriön budjettiosaston virkamies

Pysyvät asiantuntijat

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki
Apulaisbudjettipäällikkö 
Osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander