FI SV EN

Ministerivaliokunnat Rinteen hallituksessa

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa:

- ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
- EU-ministerivaliokunta
- raha-asiainvaliokunta ja
- talouspoliittinen ministerivaliokunta.

Ministerivaliokuntien puheenjohtaja on pääministeri.
Ministerivaliokuntien työskentely

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta valmistelee tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Suomen ulkosuhteita koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat.

Ministerivaliokunta kokoontuu käytännössä yhdessä tasavallan presidentin kanssa, jolloin kokousta kutsutaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiseksi kokoukseksi.

Kokoonpano

Pääministeri Antti Rinne, puheenjohtaja
Ulkoministeri Pekka Haavisto
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Puolustusministeri Antti Kaikkonen
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Opetusministeri Li Andersson
Sisäministeri Maria Ohisalo osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä.

EU-ministerivaliokunta

EU-ministerivaliokunta käsittelee poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat muun muassa Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin.

Kokoonpano

Pääministeri Antti Rinne, puheenjohtaja
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
Ulkoministeri Pekka Haavisto
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Opetusministeri Li Andersson
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni

Raha-asiainvaliokunta

Raha-asiainvaliokunta valmistelee asiat, joilla on huomattava taloudellinen merkitys tai joista muuten vaaditaan raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Kokoonpano

Pääministeri Antti Rinne, puheenjohtaja
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Sisäministeri Maria Ohisalo
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
Opetusministeri Li Andersson
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee kokonaistaloudellista kehitystä ja yleistä talouspolitiikkaa, julkisen talouden kehityksen pääsuuntaviivoja ja muita pääministerin määräämiä talouspoliittisia toimia vaativia asioita.

Kokoonpano

Pääministeri Antti Rinne, puheenjohtaja
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Sisäministeri Maria Ohisalo
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
Opetusministeri Li Andersson
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Työministeri Timo Harakka