Energiatilanne ja sähkötuet

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on johtanut energian hinnan ja saatavuuden ongelmiin koko Euroopassa. 

Sähkön säästäminen ja mahdolliset sähkökatkot

Suomessa tarvitaan paljon energiaa lämmitykseen, liikenteeseen ja teollisuuteen. Sähköstä voi varsinkin talvella olla ajoittain pulaa. Saatavuutta heikentävät esimerkiksi pitkät ja tuulettomat pakkasjaksot, sähkön tuotantolaitosten huolto- tai käyttökatkokset sekä Keski-Euroopan sähkön voimakas kysyntä. 

Jos kysyntä ylittää tarjonnan, voidaan joutua tekemään alueellisia hallittuja sähkökatkoja, joilla estetään koko sähköjärjestelmän kaatuminen. Sähkökatkojen riskiä voi pienentää vähentämällä sähkönkäyttöä ja välttämällä kulutusta kulutushuippujen aikaan.

Lisätietoa

Sähkötuet

Talvella 2022-2023 sähkönkäytön ja lämmityksen kustannukset olivat poikkeuksellisen korkealla. Marinin hallitus helpotti kotitalouksien korkeista sähkönhinnoista johtuvaa ahdinkoa useilla toimilla.