FI SV EN

Sipilän hallituksen ministerityöryhmät

Hallitus on nimennyt ministerityöryhmät hallitusohjelman strategisille tavoitteille sekä reformikokonaisuudelle. Lisäksi kunkin tavoitteen kärkihankkeella on vastuuministerit. Puolivälitarkastelussaan 25.4.2017 hallitus sopi uusista avauksista osaamiseen, kasvuun ja työllisyyteen sekä välittämiseen ja turvallisuuteen. Kärkihankkeiden ja uusien toimien vastuuministerit löytyvät Hallituksen toimintasuunnitelmasta vuosille 2017–2019.

Hallituksella on myös sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon sekä maahanmuuton ministerityöryhmät. Lisäksi on Venäjä-ministeriryhmä, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki hallituksen ministerit ja tasavallan presidentti. Ryhmä ei tee päätöksiä, vaan toimii tiedonjako- ja koordinaatioelimenä. 

Kärkihankkeita koordinoivat ministerityöryhmät

Työllisyys ja kilpailukyky

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee hallituksen ”työllisyys ja kilpailukyky” -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat. Maatalous- ja metsäministeri Jari Leppä ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ovat tarvittaessa paikalla, kun käsitellään työllisyys ja kilpailukyky -strategista hanketta.

Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”osaaminen ja koulutus” -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat.

Kokoonpano

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, puheenjohtaja
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Jari Lindström
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen

Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”hyvinvointi ja terveys” -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat.

Kokoonpano

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, puheenjohtaja
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko
Työministeri Jari Lindström
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”biotalous ja puhtaat ratkaisut” -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat.

Kokoonpano

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, puheenjohtajat
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
Työministeri Jari Lindström
Sisäministeri Kai Mykkänen
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen” -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat.

Kokoonpano

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 
Puolustusministeri Jussi Niinistö
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
Oikeusministeri Antti Häkkänen

Reformiministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen hallinnon reformeja käsittelevät asiat (sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen, alue- ja keskushallinnon uudistus).

Kokoonpano

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, puheenjohtaja sotessa
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, puheenjohtaja kuntien tehtävien karsinnassa sekä alue- ja keskushallinnon uudistuksessa
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
Puolustusministeri Jussi Niinistö
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen
Oikeusministeri Antti Häkkänen​

Muut ministerityöryhmät

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä

Käsittelee oikeudenhoidon ja sisäisen turvallisuuden toimivuuteen ja viranomaisketjuun sekä erityisesti tiedusteluun liittyviä kysymyksiä.

Kokoonpano

Sisäministeri Kai Mykkänen, puheenjohtaja
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko
Puolustusministeri Jussi Niinistö
Oikeusministeri Antti Häkkänen

Maahanmuuton ministerityöryhmä

Ministerityöryhmä muodostaa ja ylläpitää tilannekuvaa turvapaikanhakijatilanteesta sekä seuraa kotoutumisen edistymistä.

Kokoonpano

Sisäministeri Kai Mykkänen, puheenjohtaja
Pääministeri Juha Sipilä
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Jari Lindström
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
Oikeusministeri Antti Häkkänen

päivitetty 29.5.2019