FI SV EN

Ministerarbetsgrupper i statsminister Sipiläs regering

Regeringen har tillsatt ministerarbetsgrupper för de strategiska målen för regeringsprogrammet och för reformen som helhet. Dessutom har varje spetsprojekt ansvariga ministrar. Vid sin halvtidsöversyn den 25 april 2017 enades regeringen om nya initiativ som hänför sig till kompetens, tillväxt och sysselsättning samt till omsorg och säkerhet. De ministrar som ansvarar för spetsprojekten och för de nya åtgärderna anges i Regeringens handlingsplan för 2017–2019.

Regeringen har också en ministerarbetsgrupp för den inre säkerheten och rättsvården sa en ministerarbetsgrupp för migration. Dessutom finns det en ministergrupp för Rysslandsfrågor, i vars arbete alla regeringens ministrar och republikens president kan delta. Gruppen fattar inte beslut utan fungerar som ett informations- och samordningsorgan. 

Ministerarbetsgrupper som samordnar spetsprojekten

Sysselsättning och konkurrenskraft

Finanspolitiska ministerutskottet behandlar ärenden som hör till regeringens spetsmål för sysselsättning och konkurrenskraft. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila är vid behov på plats när det strategiska projektet för sysselsättning och konkurrenskraft behandlas.

Ministerarbetsgruppen för kompetens och utbildning

Behandlar ärenden som hör till regeringens spetsmål för kompetens och utbildning.

Sammansättning

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen, ordförande
Näringsminister Mika Lintilä
Arbetsminister Jari Lindström
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho

Ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd

Behandlar ärenden som hör till regeringens spetsmål för hälsa och välfärd.

Sammansättning

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila, ordförande
Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko
Arbetsminister Jari Lindström
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen

Ministerarbetsgruppen för bioekonomi och ren energi

Behandlar ärenden som hör till regeringens spetsmål för bioekonomi och ren energi.

Sammansättning

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, ordförande
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
Arbetsminister Jari Lindström
Inrikesminister Kai Mykkänen
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen

Ministerarbetsgruppen för förnyade handlingssätt

Behandlar ärenden som hör till regeringens spetsmål för digitalisering, försök och avveckling av normer.

Sammansättning

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, ordförande
Försvarsminister Jussi Niinistö
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen
Justitieminister Antti Häkkänen

Ministerarbetsgruppen för reformer

Behandlar ärenden som gäller regeringens förvaltningsreformer (social- och hälsovårdsreformen, reformen som gäller att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter, reformen av region- och centralförvaltningen).

Sammansättning

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, ordförande i social- och hälsovårdsreformen
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, ordförande i reformen som gäller att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter samt i reformen av region- och centralförvaltningen
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
Försvarsminister Jussi Niinistö
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen
Justitieminister Antti Häkkänen

Andra ministerarbetsgrupper

Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården

Behandlar ärenden som gäller rättsvården och den inre säkerheten och myndighetskedjan samt särskilt frågor som gäller underrättelseverksamhet.

Sammansättning

Inrikesminister Kai Mykkänen, ordförande
Försvarsminister Jussi Niinistö
Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko
Justitieminister Antti Häkkänen

Ministerarbetsgruppen för migration

Ministerarbetsgruppen utarbetar och upprätthåller en lägesbild över situationen med asylsökande samt följer hur integrationen framskrider.

Sammansättning

Inrikesminister Kai Mykkänen, ordförande
Statsminister Juha Sipilä
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
Näringsminister Mika Lintiläarbetsminister Jari Lindström
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho
Justitieminister Antti Häkkänen

Uppdaterat 29.5.2019