Ministerivaliokunnat Sipilän hallituksessa

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa:
ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, EU-ministerivaliokunta, raha-asiainvaliokunta ja talouspoliittinen ministerivaliokunta.

Ministerivaliokuntien puheenjohtaja on pääministeri.
Ministerivaliokuntien työskentely

 

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta valmistelee tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Suomen ulkosuhteita koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat.

Ministerivaliokunta kokoontuu käytännössä yhdessä tasavallan presidentin kanssa, jolloin kokousta kutsutaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiseksi kokoukseksi.

Kokoonpano

Pääministeri Juha Sipilä, puheenjohtaja
Ulkoministeri Timo Soini
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen
Puolustusministeri Jussi Niinistö
Valtiovarainministeri Petteri Orpo
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

EU-ministerivaliokunta

EU-ministerivaliokunta käsittelee poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat muun muassa Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin.

Kokoonpano

Pääministeri Juha Sipilä, puheenjohtaja
Ulkoministeri Timo Soini
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen
Oikeusministeri Antti Häkkänen
Sisäministeri Kai Mykkänen
Puolustusministeri Jussi Niinistö
Valtiovarainministeri Petteri Orpo
Kunta- ja liikenneministeri Anu Vehviläinen
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Jari Lindström
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Raha-asiainvaliokunta

Raha-asiainvaliokunta valmistelee asiat, joilla on huomattava taloudellinen merkitys tai joista muuten vaaditaan raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Kokoonpano

Pääministeri Juha Sipilä, puheenjohtaja
Valtiovarainministeri Petteri Orpo
Kunta- ja liikenneministeri Anu Vehviläinen
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee kokonaistaloudellista kehitystä ja yleistä talouspolitiikkaa, julkisen talouden kehityksen pääsuuntaviivoja ja muita pääministerin määräämiä talouspoliittisia toimia vaativia asioita.

Kokoonpano

Pääministeri Juha Sipilä, puheenjohtaja
Sisäministeri Kai Mykkänen
Valtiovarainministeri Petteri Orpo
Kunta- ja liikenneministeri Anu Vehviläinen
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Jari Lindström