Stubbin hallituksen ohjelman avoin seurantadata

Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelman seuranta toteutettiin pääosin vastaavalla tavalla kuin Jyrki Kataisen hallitusohjelman seuranta. Stubbin hallitusohjelman seurantatiedot avattiin julkisesti nähtäväksi 15. syyskuuta 2014.
Tiedote 15.9.2014

Hallitusohjelman seurantadata päivitettiin kerran kuukaudessa, ja se oli ladattavissa CSV-muodossa. Viimeisimmän version tietorakenteineen voi ladata avoindata.fi-palvelusta. 

Seurannassa tarkasteltiin hallitusohjelmaan kirjattuja asioita, joissa puhuttiin toiminnasta ja joiden toteutumista oli siten mielekästä seurata. Seurantadata muodostui näistä hallitusohjelman kirjauksista. Kukin kirjaus sisälsi tiedot kirjauksen luokittelusta ja etenemisestä, toimeenpanon vastuuministeriön ja yhteyshenkilön tiedot.
Seurantadatan tietorakenne

Hallitusohjelman seurantatiedosta tuotettuja kaavioita 15.9.2014

 

Hallitusohjelmassa korostuvat konkreettiset toimenpiteet

 

Hallitusohjelman toimeenpano: valtaosa asioista etenee hyvin

 

Tavoitteiden ja toimenpiteiden teemat hallitusohjelmassa

 

Keskeneräiset, isot asiat näkyvät hallitusohjelman seurannan teemoissa

 

Hallitusohjelman seurantadatan teemat