Öppna uppföljningsdata om Stubbs regeringens program

Uppföljningen av regeringsprogrammet för Alexander Stubbs regering genomfördes i huvudsak på samma sätt som uppföljningen av regeringsprogrammet för Jyrki Katainens regering. Uppgifterna om uppföljningen av regeringsprogrammet för Stubbs regering offentliggjordes den 15 september 2014.
Pressmeddelande 15.9.2014

Uppföljningsdata om regeringsprogrammet uppdaterades en gång per månad, och kunde laddas ned i CSV-format. Du kan ladda ner den senaste versionen och dess datastruktur i tjänsten avoindata.fi

Det som földes var sådana frågor i regeringsprogrammet som handlade om verksamhet och vars genomförande det därför var eningsfullt att följa. Uppföljningsdata bestod av dessa noteringar i regeringsprogrammet. Varje notering innehöll uppgifter om klassificering och framskridande, ministerium som ansvarar för genomförandet och kontaktperson.
Datastrukturen för uppföljningsdata (på finska)

Diagram som beskriver uppföljningsdata om regeringsprogrammet

(på finska)
 

Hallitusohjelmassa korostuvat konkreettiset toimenpiteet

 

Hallitusohjelman toimeenpano: valtaosa asioista etenee hyvin

 

Tavoitteiden ja toimenpiteiden teemat hallitusohjelmassa

 

Keskeneräiset, isot asiat näkyvät hallitusohjelman seurannan teemoissa

 

Hallitusohjelman seurantadatan teemat