Mikä Suomi toimii?

Valtioneuvoston kanslian koordinoiman Suomi toimii -kokonaisuuden tehtävä on tukea ihmisten ja yhteiskunnan toimintaa ja jaksamista kriisitilanteessa sekä vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä ja resilienssiä viestinnän keinoin. Tavoitteenamme on antaa tukea ihmisten tunteille, vahvistaa luottamusta oman elämän hallintaan ja tärkeisiin yhteisöihin sekä luoda auttamisen ja tukemisen toimintakanava.

Suomi toimii -viestintäkokonaisuus käynnistyi keväällä 2020, ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Tekeminen ja toimet rakentuvat kriisin etenemisen mukaan, ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Toimintamme perustuu tutkimustietoon ja jatkuvaan tilanneseurantaan. Teemme poikkihallinnollista yhteistyötä ja tuemme valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä koronakriisistä selviämiseksi. 

Suomi toimii -viestintäkokonaisuudesta vastaa valtioneuvoston kanslian strategisen viestinnän tiimi, jonka yhteystiedot löydät sivun lopusta.

Suomi toimii – tule mukaan!

Jo lähes vuoden kestänyt koronapandemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla arkeemme ja elämäämme. Olemme joutuneet muuttamaan toimintaamme ja sopeutumaan tilanteeseen. Uskomme kuitenkin siihen, että elämä jatkuu ja selviämme tästä yhdessä.

Kaikki teot, jotka tukevat meitä kaikkia ja auttavat jaksamaan, ovat tärkeitä. Ei ole väliä, tekeekö pienesti vai isosti. Suomen satavuotinen historia on menestystarina, ja meidän voimamme on aina ollut kaikista huolehtiminen. Toimitaan nytkin samalla tavalla.

Suomi toimii-viestintäkokonaisuus muodostuu eri toimijoiden, kuten viranomaisten, yritysten ja järjestöjen tuottamista itsenäisistä toimenpiteistä, kampanjoista ja hankkeista.

Tule mukaan Suomi toimii -viestijäksi, jos haluat esimerkiksi

  • tukea henkistä kriisinkestävyyttä poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen
  • vahvistaa luottamusta, lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen
  • tarjota luotettavaa tietoa ja työkaluja kriisin aiheuttamien tunteiden ja epävarmuuden käsittelyyn
  • osoittaa yhteisen tekemisen ja auttamisen merkitys sekä antaa sille arvostusta.
     

Toimi näin

Käytä somessa aihetunnisteita #suomitoimii #yhdessä, #finlandfixardet #tillsammans.
Mukana hankkeessa on valtakunnallisesti useita järjestöjä ja muita yhteiskunnan toimijoita, mutta mukaan mahtuu vielä! Keräämme listaa mukana olevista valtakunnallisista järjestöistä Suomi toimii -työtä tekevät järjestöt -sivulle.

Yhteystiedot

Valtioneuvoston kanslia strategisen viestinnän tiimin yhteystiedot:

Viestintäpäällikkö Päivi Tampere 
p. 0295160911
Viestinnän erityisasiantuntija Johanna Kaprio-Papageorgiou
p. 0295160140
Viestintäasiantuntija Alma Snellman
p. 0295160127
Viestintäasiantuntija Jenny Thuneberg
p. 0295160140
Viestintäasiantuntija Tiina Varhee
p. 0295160710

Sähköpostiosoitteet muodossa [email protected]