Mikä Suomi toimii?

Suomi toimii oli valtioneuvoston kanslian vuosina 2020-2022 koordinoima viestintäkokonaisuus ja yhteistyöhanke, jonka tavoitteena oli tukea ihmisten ja yhteiskunnan toimintaa ja jaksamista kriisitilanteessa, sekä vahvistaa kansalaisten henkistä kriisinkestävyyttä. Suomi toimii muodostui viranomaisten, järjestöjen ja yritysten viestintäteoista, kampanjoista ja hankkeista. Tälle sivulle on koostettu perustiedot Suomi toimii -kampanjoista.

Kuva: Tiina Varhee / Valtioneuvoston kanslia

Suomi puhuu

Suomi puhuu -teema kannusti yhteiseen keskusteluun koronakriisin aiheuttamista tuntemuksista ja kokemuksista koko Suomi toimii -hankkeen ajan. Keväällä 2020 tehtiin podcast-sarja ja radio-ohjelmia, keväällä 2022 järjestettiin useampi Instagram-live yhteistyössä Maaret Kallion kanssa. Syksyllä 2022 järjestettiin Suomi puhuu kriiseistä ja tunteista -keskustelutilaisuuksia Joensuussa, Rovaniemellä, Turussa ja Helsingissä.

Nykytunteen museo

Nykytunteen museo on virtuaalinen museo ja elämyksellinen kertomus poikkeusajan tunteista. Museossa on mahdollisuus palata ajassa taaksepäin ja peilata omia tunteita – mitä oikeastaan tunsimme näinä poikkeuksellisina vuosina?

Museon aikajana alkaa vuoden 2020 maaliskuusta, jolloin WHO julisti koronaepidemian pandemiaksi. Vuonna 2022 museon sisällöt laajentuivat käsittelemään hyökkäyssotaa Ukrainaan ja ilmastoahdistusta.

Joukkoliikennekampanja

Koronapandemian aikana julkisen liikenteen matkustajamäärät laskivat, ja kampanja kannusti palaamaan takaisin joukkoliikenteeseen. Valtakunnallinen viranomaisyhteistyönä toteutettu joukkoliikennekampanja käynnistyi ensimmäisen kerran syksyllä 2021 ja jatkui kesällä 2022.

Kampanja tehtiin yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, valtioneuvoston liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Väyläviraston kesken. Mukana oli myös joukkoliikennetoimijoita, kuntia ja kaupunkeja.

Poikkeusajan dialogit

Poikkeusajan dialogit tarjosivat mahdollisuuden kokoontua yhteen käsittelemään koronakokemuksia ja suuntaamaan katseen kohti tulevaisuutta.

DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön, oikeusministeriön, Sitran ja valtiovarainministeriön koordinoimassa keskustelusarjassa järjestettiin 232 dialogia yhdeksänä keskustelupäivänä eri puolilla Suomea ja maailmaa. Keskusteluihin osallistui yli 1600 ihmistä eri ikäryhmistä ja ammateista. Dialogeja oli järjestämässä lähes 100 toimijaa eri puolilta yhteiskuntaa.

Suomi Välittää

Suomi välittää -kampanja elo- ja syyskuussa 2021 kiinnitti huomion siihen, kuinka olennainen osa hyvinvointivaltion turvaverkkoa vapaaehtoistoiminta on. Se pyrki tekemään näkyväksi järjestöjen ja vapaaehtoisten toimintaa pitkittyneessä koronakriisissä. Kampanjassa kuultiin vapaaehtoisten tarinoita ja mukana oli yli 70 järjestöä.

Kuva: Finnish Promotion Board

Suomi Harrastaa

Syksyllä 2021 toteutettu valtakunnallinen kampanja kannusti ihmisiä liikkumiseen, harrastamiseen ja aktiivisuuteen eri elämänalueilla sekä palaamaan hyvinvointia tukevaan arkeen terveysturvallisuusohjeistukset ja suositukset huomioiden.

Kampanja kokosi yhteen tapahtumia ja alueellisia kampanjoita läpi Suomen. Tarkoituksena oli lisätä turvallisuuden tunnetta pitkään tauolla olleita harrastuksia ja muita hyvinvointia lisääviä kodin ulkopuolella tapahtuvia aktiviteetteja kohtaan.

Kuva: Dominica Roseclay / Pexels

#MitäSitku

#Mitäsitku-kampanja oli käynnissä touko-kesäkuussa 2021. Kampanjan tarkoituksena oli kannustaa ihmisiä haaveilemaan pandemian jälkeisestä ajasta ja sitä kautta luomaan toivoa tulevasta. Radiokanavilla ja sosiaalisessa mediassa pohdittiin, mitä sinä aiot tehdä sitten, kun se on taas mahdollista?

Suomi kiittää

Tutkimusten mukaan koronapandemian aikana neljä viidestä suomalaisesta on auttanut jotakuta: läheistä perheenjäsentä, ystävää, järjestöä tai pienyrittäjää. Pienetkin teot ovat merkinneet paljon ja auttaneet jaksamaan vaikeassa tilanteessa. Keväällä 2020 kannustettiin soittamaan videopuheluita henkilöille, jotka ovat auttaneet tai ilahduttaneet muita.

5 valttia

Koronaohjeet haluttiin tiivistää muistettaviksi ohjeiksi. Syntyi 5 valttia -kampanja, jossa tunnetut henkilöt näyttivät esimerkillään, miten tärkeää maskin käyttö on ja muistuttivat, että perimmäisenä syynä tälle kaikelle on toisistamme huolen pitäminen.

Vuonna 2021 Kampanjan teemaa jatkettiin Mika Salmisen tähdittämällä videosarjalla, joka käännettiin yli 10 kielelle eri kieliryhmiä tavoitellen.

Kuva: mikoto.raw / Pexels

Videotuotannot

Suomi toimii -hankkeessa tehtiin neljä videota vastaamaan erilaisiin kriisin vaiheisiin: