Mikä Suomi toimii?

Valtioneuvoston kanslian koordinoiman Suomi toimii -kokonaisuuden tehtävä on tukea ihmisten ja yhteiskunnan toimintaa ja jaksamista kriisitilanteessa sekä vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä ja resilienssiä viestinnän keinoin. Tavoitteenamme on antaa tukea ihmisten tunteille, vahvistaa luottamusta oman elämän hallintaan ja tärkeisiin yhteisöihin sekä luoda auttamisen ja tukemisen toimintakanava.

Suomi toimii -viestintäkokonaisuus käynnistyi keväällä 2020 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Tekeminen ja toimet rakentuvat kriisin etenemisen mukaan, ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Toimintamme perustuu tutkimustietoon ja jatkuvaan tilanneseurantaan. Teemme poikkihallinnollista yhteistyötä ja tuemme valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä koronakriisistä selviämiseksi. 

Suomi toimii -viestintäkokonaisuudesta vastaa valtioneuvoston kanslian strategisen viestinnän tiimi. Mukana hankkeessa on valtakunnallisesti useita järjestöjä ja muita yhteiskunnan toimijoita.