Suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta huhtikuu–elokuu 2021

Hallitus julkaisi huhtikuussa 2021 suunnitelman koronarajoitusten purkamisesta. Tarkoituksena oli luoda kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille näkymä siihen, miten yhteiskuntaa voitaisiin vaiheittain avata, kun epidemia tilanne helpottaa ja rokotukset edistyvät.

Tutustu suunnitelmaan

Suunnitelma

  • sisälsi rajoitustoimien purkamisen periaatteet, epidemiologiset edellytykset, tavoiteaikataulun sekä vaiheet, joissa rajoitukset voitaisiin purkaa
  • perustui tutkimustietoon, mallinnuksiin, ennusteisiin ja seurantaan
  • ei ollut hallituksen tai viranomaisten päätöksentekoa sitova.

Suunnitelmassa todettiin, että hallittu rajoitusten purkaminen edellyttää vakaata epidemiatilannetta koko maassa.

Suunnitelmaan kirjattiin tavoiteaikataulu, jonka mukaisesti rajoituksia voitaisiin purkaa. Aikataulu ulottui elokuun loppuun saakka.

Koronarajoitusten purkamisen tiekartta infograafina 22.4.2021

Keväällä 2021 suunnitelma oli kaikkien kiinnostuneiden kommentoitavana viikon ajan. Kommentteja ja lausuntoja saatiin Ota kantaa -palvelussa tehdyssä kyselyssä sekä kuulemistilaisuuksissa yli 2000.

Kommentointi- ja lausuntokierroksen tulokset