Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.1.2015 11.30
Pressmeddelande 26/2015

(Ursprungligen offentliggjort på finska 20.1) Statsminister Alexander Stubb, Norges statsminister Erna Solberg och Sveriges minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina Persson tog i dag i Tromsö i Norge emot en expertgruppsrapport om möjligheterna för ekonomiskt samarbete mellan Finland, Sverige och Norge i den arktiska regionen.

Expertgruppen sammankallades i april 2014 av statsministrarna Jyrki Katainen, Fredrik Reinfeldt och Erna Solberg. Gruppen bestod av Centralhandelskammarens verkställande direktör Risto E.J. Penttilä från Finland, landshövdingen i Västerbotten Magdalena Andersson från Sverige och rektorn för Tromsö universitet Anne Husebekk från Norge.

Expertgruppen hade i uppdrag att ta fram nya idéer och praktiska metoder för att utveckla det ekonomiska samarbetet mellan Finland, Sverige och Norge inom den arktiska regionen. Gruppens rapport lyfter fram fyra drivkrafter för tillväxt och fyra verktyg som ska föra Finland, Sverige och Norge i riktning mot hållbar tillväxt i norr. Enligt rapporten kan tillväxt inte nås utan ett starkt politiskt engagemang och intensivare samarbete mellan alla tre stater.

De fyra drivkrafter som beskrivs i rapporten grundar sig på tanken att alla tre stater har sina egna starka områden i norr, som bör utvecklas tillsammans till förmån för alla tre:

1) Flytande naturgas och förnybar energi under ledning av Norge

2) Green mining, dvs. grön gruvdrift, under ledning av Sverige

3) Utveckling av turismen under ledning av Finland

4) Kunnande inom is- och kallklimatteknik genom spetsprojekt på trepartsbasis.

Statsminister Stubb är nöjd med rapporten.

– Det har hänt mycket i Norden under de senaste åren – och utvecklingen kommer att fortsätta. Samtliga länder och samtliga länders regeringar behöver fundera på hur vi kan främja utvecklingen av de nordliga områdena. Till exempel i Finland har vi talat mycket om både gruvindustrin och turismen ur näringslivsperspektiv. Vi har också talat om att samordna dessa två näringar, vilket inte alltid sker smärtfritt. Nordliga frågor utvecklas inte genom att man funderar på dem i sydliga huvudstäder, utan man ska driva dem i samarbete med olika aktörer i norr. Rapporten som offentliggjordes i dag är djärv och ger en god grund för det fortsatta arbetet. Nu bör vi se till att vi verkligen skrider till verket och att åtgärderna förs vidare, konstaterar statsminister Alexander Stubb.

I fråga om utvecklingen av de nordliga trafikförbindelserna och den nordliga infrastrukturen betonar expertgruppen prioritering och politiskt ledarskap. Regeringarna i Finland, Sverige och Norge bör tillsammans välja de infrastrukturprojekt inom den arktiska regionen som ska planeras och vid behov även finansieras gemensamt.

Enligt expertgruppens kan Finland, Sverige och Norge agera effektivare än för tillfället inom det internationella arktiska samarbetet t.ex. genom att ställa upp gemensamma mål i Arktiska rådet och förena sina krafter i Bryssel för att påverka EU:s arktiska politik och det finansiella bidrag som de nordliga områdena får inom ramen för olika program och projekt.

Rapporten "Tillväxt från norr"

Ytterligare information:

Expertgruppens finländska medlem Risto E. J. Penttilä, [email protected]
Expertgruppens sekreterare Eero Hokkanen, [email protected]
Specialmedarbetare (internationella frågor) Anna-Kaisa Heikkinen, tfn 040 7483 867, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen