Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Mandatperioden för delegationen för arktiska frågor går mot sitt slut

Statsrådets kommunikationsavdelning 18.10.2019 15.29
Nyhet 547/2019
Neuvottelukunta pitämässä kokousta Kuusamossa.

Mandatperioden för delegationen för arktiska frågor löper ut vid utgången av oktober 2019. Dock är delegationens arbete redan så gott som slutfört i och med att delegationen höll sitt sista möte den 26 september i Helsingfors. En ny delegation för arktiska frågor tillsätts senare i höst.

Delegationen för arktiska frågor, som fört samman de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis, har sammanträtt sedan början av 2017. Delegationen har haft till uppgift att stödja och stärka Finlands politik för Arktis, öka kännedomen om Arktisfrågor och klargöra den arktiska identiteten. Ordförande för delegationen är statssekreterare Raimo Luoma från statsrådets kansli. Generalsekreterare för delegationen är Harri Mäki-Reinikka från utrikesministeriet.

Delegationen höll tio möten under sin mandatperiod. Utöver Helsingfors sammanträdde den i Uleåborg, Rovaniemi, Tromsö och Kuusamo.

Finland var ordförande i Arktiska rådet 2017–2019. Ordförandeskapet tog slut i maj. Vid sina möten har delegationen regelbundet behandlat förberedelserna inför ordförandeskapet samt ordförandeskapets teman och resultat, och dessutom hur ordförandeskapet framskridit. Under sitt ordförandeskap betonade Finland vikten av att genomföra Parisavtalet och av att beakta FN:s globala mål för hållbar utveckling i det arktiska samarbetet.

Också EU:s politik för Arktis har regelbundet tagits upp vid delegationens möten. Vid mötet i Kuusamo våren 2019 höll EU:s ambassadör för Arktis Marie-Anne Coninsx ett inledande anförande om temat.

Regeringsprogrammet får beröm

Vid sin mandatperiods sista möte i Helsingfors behandlade delegationen för arktiska frågor regeringsprogrammets mål angående Arktis. Delegationen understöder dem. Regeringspartierna fick beröm bland annat för att de i sitt regeringsprogram har beaktat även ursprungsfolkens ställning.

Avsikten är att en ny politisk strategi för Arktis ska utarbetas under denna regeringsperiod. Den föregående arktiska strategin utarbetades 2013 och uppdaterades 2016.

Vid sitt sista möte fastställde delegationen att även om begränsningen av klimatförändringar är prioritet nummer ett, bör man samtidigt också sörja för levnadsförhållandena i norr. Enligt delegationen bör den nya strategin vara tillräckligt konkret i detta avseende.

Delegationens möten ansågs ha varit lyckade och vikten av delegationens kontaktnätverk betonades.

Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, nina.brander(a)vnk.fi, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen