Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ett projekt för utveckling av statsförvaltningens kriskommunikation har tillsatts

Statsrådets kommunikationsavdelning
20.9.2021 12.34 | Publicerad på svenska 20.9.2021 kl. 16.37
Nyhet

Statsrådets kansli har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga behoven att uppdatera statsförvaltningens kommunikation till allmänheten gällande krissituationer.

Under sin mandatperiod bereder arbetsgruppen förslag till en reviderad process för kriskommunikation inom statsförvaltningen, det vill säga anvisningar och tekniska lösningar genom vilka allmänheten och berörda grupper i störningssituationer lätt kan få information och anvisningar på en och samma adress samt anvisningar till stöd för beredskapen i vardagen. I sitt arbete använder arbetsgruppen iakttagelser och erfarenheter av de omfattande kriser som inträffat under den senaste tiden, såsom den pågående coronapandemin och dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo. I arbetet beaktas också myndigheternas arbete för att utveckla beredskapen samt de ökande hoten i informationsmiljön, såsom identifiering och mötande av informationspåverkan.

Ordförande för arbetsgruppen är Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert vid statsrådets kansli. I arbetsgruppen finns representanter för ministerier, ämbetsverk och regionförvaltningsmyndigheter. Under arbetets gång ska arbetsgruppen på bred front höra berörda grupper och ämbetsverk inom olika förvaltningsområden. 

”Arbetsgruppen har som mål att göra kommunikationen om störningssituationer och undantagsförhållanden smidigare inom statsförvaltningen. I en allvarlig och långvarig kris ökar befolkningens informationsbehov kraftigt. I situationer där det är ett flertal myndigheter som ger allmänheten och berörda grupper anvisningar med information inom det egna verksamhetsområdet, blir informationen splittrad och helhetsbilden svårare att uppfatta. Då understryks också riskerna med motstridig information och desinformation. Därför är det särskilt viktigt att utveckla kommunikationen till allmänheten”, säger ordförande Jussi Toivanen.

Arbetsgruppens verksamhet inleds i september 2021 och pågår till utgången av maj 2022.

Mer information: Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 141
 

Tillbaka till toppen